besturen

Kindcentrum de Vindplaats

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR):

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Bestuurder: Theo Hooghiemstra

Bij AWBR staan leren en ontwikkelen voor iedereen centraal. We streven naar integratie van opvang en onderwijs in de vorm van kindcentra op al onze scholen voor kinderen van 0-12 jaar. Door steeds meer te gaan werken vanuit één zienswijze en aanpak in een doorgaande pedagogische lijn, kunnen kinderen in een veilige en stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien. Belangrijke elementen hierin zijn kansengelijkheid voor alle leerlingen, inclusiviteit en de relatie met de ouders/verzorgers en de buurt. Want iedereen hoort erbij en we doen het samen. Al onze scholen zijn uniek en hebben een eigen onderwijsconcept en profiel, afgestemd op de kinderen, ouders en buurt. Veel van onze scholen zijn Vreedzame Scholen.

Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam

Postbus 59601
1040 LC Amsterdam
020 - 515 04 49
info@awbr.nl
www.awbr.nl

Kindcentrum de Vindplaats

AKROS Kinderopvang en Welzijn:

Stichting AKROS kinderopvang
Bestuurder: Mieke van der Linden

AKROS is sterk in welzijn en kinderopvang. We zijn een vreedzame organisatie die kansen biedt aan alle mensen voor een zo volledig mogelijke participatie, integratie en emancipatie binnen de samenleving. AKROS bouwt mee aan de pedagogische ‘civil society’ door vanuit lokale betrokkenheid een actieve, leefbare samenleving te stimuleren, waarin alle leeftijden en bevolkingsgroepen tot hun recht komen. we hanteren daarbij een fijnmazige werkwijze in de kinderopvang- en welzijnsactiviteiten en zoeken aansluiting bij wat binnen buurten leeft en gebeurt.

 


Balboastraat 20 B-4
1057 VW Amsterdam

020 - 261 05 00
info@akros-amsterdam.nl
www.akros-amsterdam.nl