menu
Verbonden met de buurt

Verbonden met de buurt

Uniek en divers onderwijs

Uniek en divers onderwijs

Vertrouwen in ieder kind

Vertrouwen in ieder kind

Kinderopvang en basisschool zijn 1

Kinderopvang en basisschool zijn 1

Stel je eens voor…. Dat er een plek zou zijn waar je kunt laten zien wie je bent. Een plek waar je zelf kunt ontdekken waar je in uitblinkt. Een plaats waar je alle vragen die je hebt, mag stellen en waar je wordt geholpen om samen antwoorden te vinden. Die plek is: 
Kindcentrum de Vindplaats
.

Kinderopvang en onderwijs voor ontdekkers van 0-13 jaar

 

Kindcentrum de Vindplaats heeft in oktober 2022 de deuren geopend. De initiatiefnemers zijn schoolbestuur AWBRAkros Kinderopvang met ondersteuning van Gemeente Amsterdam en Samenwerkingsgverband Amsterdam-Diemen. Samen staan we voor goed, vernieuwend en toegankelijk onderwijs, ieder kind is welkom. De Vindplaats is op die manier een afspiegeling van de buurt en zo maken we allemaal deel uit van de ontwikkeling van de kinderen. 

Interesse in de Vindplaats? Neem contact met ons op!

 

 

 

Onderwijs en opvang vormen één geheel. Je leert, speelt en ontdekt hier samen met elkaar en iedereen is welkom. Het kindcentrum is op die manier een afspiegeling van de buurt. Je krijgt de ruimte om te leren op een manier die bij je past. Elke dag is uitdagend en leerzaam. Bij de Vindplaats leer  je natuurlijk  taal en  rekenen.  Je krijgt ook vakken zoals kunst & cultuur, sport, techniek & ICT. We geven je vertrouwen en motiveren je. We geven je de ruimte om te ontdekken waar je goed in bent. Ga mee op ontdekkingsreis!

De Vindplaats is onderdeel van de buurt en vice versa. Samen met partners uit de wijk en ouders vormen we een warme en uitdagende ontdekkingsplek voor kinderen 0-13 jaar. Iedereen is welkom in ons gebouw. De Vindplaats is een afspiegeling van de gemeenschap om zich heen. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling op een eigen manier en tempo. Als kinderen extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben, doen wij daarom ons uiterste best om dit binnen de Vindplaats te realiseren. Zo kunnen alle kinderen met hun eigen ontwikkelpad, onderdeel zijn van de gemeenschap.