menu

Openingstijden

De Vindplaats is 51 weken per jaar geopend van 08:00 uur tot 18:30 uur.

Openingstijden basisschool
De schooltijden (met uitzondering van de schoolvakanties) zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 - 14:45 uur
Woensdag 08:30 - 12:30 uur

De schoolkinderen (4-12 jaar) kunnen naar binnen vanaf 08:20 uur

Openingstijden kinderopvang

Voorschool Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 - 12:30 uur
Voorschool Plus Maandag, dinsdag en donderdag 08:30 - 13:50 uur
Kinderdagverblijf
Verticale Groep
Maandag t/m vrijdag 07:30 - 18:30 uur
BSO Maandag t/m vrijdag 14:45 - 18:30 uur


Bijzonderheden
Voorschool: Plan is om vanaf januari 2023 de openingstijden te verbreden naar 08:30 - 13:50 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Kinderdagverblijf: Het kinderdagverblijf start met één verticale groep op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende interesse gaat het kinderdagverblijf ook open op woensdag en/of vrijdag. 
BSO: Tijdens studiedagen en schoolvakanties is de BSO open op maandag t/m vrijdag van 08:00 - 18:30 uur.