menu

vakanties, vrije dagen en verlof

 

Vakanties/vrije dagen (Voorschool & basisschool buurten):

 • Zomervakantie 2024: 21 juli 2024 t/m 1 september 2024
 • Herfstvakantie: 26 oktober 2024 t/m 3 november 2024
 • Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: 15 februari 2025 t/m 23 februari 2025
 • Meivakantie: 19 april 2025 t/m 4 mei 2025 (Incl. Tweede Paasdag: 21 april 2025)
 • Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
 • Hemelvaartsdag: donderdag 29 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
 • Zomervakantie 2025: 12 juli 2025 t/m 24 augustus 2025


Overige vakanties & vrije dagen (alleen basisschool buurt)

 • Donderdagmiddag 5 december 2024 (vanaf 12:00 uur)
 • Vrijdagmiddag 20 december 2024 (vanaf 12:00 uur)
 • Dag na Hemelvaart: vrijdag 30 mei 2025
 • Pinkstervakantie: dinsdag 10 juni t/m vrijdag 15 juni 2025
 • Vrijdagmiddag 11 juli 2025 (vanaf 12:00 uur)

Studiedagen (alleen basisschool buurt):
 • Dinsdag 8 oktober 2024
 • Woensdag 13 november 2024
 • Donderdag 12 december 2024
 • Maandag 27 januari 2025
 • Woensdag 19 maart 2025 (alle AWBR scholen)
 • Dinsdag 1 april 2025
 • Donderdag 3 juli 2025

Sluitingsdagen Kinderopvang:
 • Akros studiedag: woensdag 13 november (BSO, voorschool & kinderdagverblijf)
 • Kerstsluiting: woensdag 25 december t/m 1 januari (BSO & kinderdagverblijf)
 • Sluitingsdagen Kinderopvang 2025 worden later bekend gemaakt.


Soms zijn er onvoorzien wijzigingen. Houdt daarom altijd de agenda in de Parro oudercommunicatie app in de gaten.

Meer informatie over specifiek de basisschoolvakanties kun je ook vinden op de website van Rijksoverheid. Kindcentrum de Vindplaats valt onder Regio Noord.
 

Verlof voor kinderen van de basisschool buurten
Verlof buiten vakanties kan alleen met toestemming van de directie. Toestemming mag alleen gegeven worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Kinderen die vooraf of aansluitend aan de zomervakantie niet aanwezig zijn, moeten door de directie worden gemeld bij Bureau Leerplicht. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van de regels. Wij vragen daarom ook van je om je hier aan te houden. Er zijn twee redenen voor geldig extra verlof:

1. Vakantieverlof
Klik hier voor het aanvraagformulier vakantieverlof buiten reguliere vakanties.
Als je kan aantonen dat je in een schoolvakantie niet twee weken aaneengesloten vakantie kan vieren samen met je kind(eren) door middel van een officieel document van jouw werkgever, dan kan je (minimaal 8 weken van tevoren) vakantieverlof aanvragen. Dit geldt soms bij specifieke beroepen en het gaat dan vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie op te nemen. Vakantieverlof wordt sowieso nooit toegekend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Als je om een andere reden verlof wilt (zoals het boeken van goedkopere tickets), dan kan je daar geen vakantieverlof voor aanvragen.

2. Gewichtige omstandigheden
Klik hier voor het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een huwelijk bijwonen van familie, wettelijke verplichtingen, verhuizingen (van eigen familie) of een levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke. In dit geval kan je schriftelijk verlof aanvragen.

Het ingevulde verlofformulier moet ingeleverd worden bij de directie.

Bekijk voor meer informatie www.amsterdam.nl en www.rijksoverheid.nl.