menu

vakanties, vrije dagen en verlof

Vakanties voor de kinderen van de basisschool en voorschool buurten:

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Vrije middag Vrijdag 2 december vanaf 12:30 uur
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart/Pinkstervakantie * 18 mei t/m 29 mei 2023
Vrije middag Vrijdag 21 juli 2023 vanaf 12:00 uur
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

* De HePi vakantie (18-29 mei) zijn alleen de kinderen vrij.
De leerkrachten werken dan wel (studietijd).

Vrije dagen voor de kinderen van de basisschool buurten:

Studiedag AWBR Woensdag 5 oktober 2022
Verhuisdagen 12, 13 en 14 oktober 2022
Inrichtingdag Maandag 24 oktober 2022
Studiedag Vrijdag 23 december 2022
Studiedag Maandag 9 januari 2023
Studiedag Vrijdag 24 februari 2023
Studiedag Donderdag 16 maart 2023
Studiedag Vrijdag 7 juli 2023


Soms zijn er onvoorzien wijzigingen. Houdt daarom altijd de nieuwsbrieven, de mail en de agenda in de Parro app in de gaten.

Meer informatie over de basisschoolvakanties kan je vinden op de website van Rijksoverheid. Kindcentrum de Vindplaats valt onder Regio Noord.

Sluitingsdagen Kinderopvang :

Studiedag 2 november 2022
Kerstsluiting 26 december t/m 30 december 2022


Verlof voor kinderen van de basisschool buurten
Verlof kan alleen met toestemming van de directie. Toestemming mag alleen gegeven worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er zijn twee redenen voor extra verlof:

1. Vakantieverlof
Als je kan aantonen dat je in een schoolvakantie niet twee weken aaneengesloten vakantie kan vieren samen met je kind(eren) door middel van een officieel document van jouw werkgever, dan kan je (minimaal 8 weken van tevoren) vakantieverlof aanvragen. Vakantieverlof wordt nooit toegekend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Als je om een andere reden verlof wilt (zoals het boeken van goedkopere tickets), dan kan je daar geen vakantieverlof voor aanvragen.

2. Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een huwelijk bijwonen (van familie), wettelijke verplichtingen, verhuizingen (eigen familie) of een levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke. In dit geval kan je schriftelijk verlof aanvragen.

Kinderen die vooraf of aansluitend aan de zomervakantie niet aanwezig zijn, moeten door de directie worden gemeld bij Bureau Leerplicht. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van de regels. Wij vragen daarom ook van je om je hier aan te houden.

Bekijk voor meer informatie www.amsterdam.nl en www.rijksoverheid.nl.

Hieronder kan je verlofaanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties downloaden indien nodig. Na invullen kan je dit inleveren bij de directie: