menu

vakanties, vrije dagen en verlof

Vakanties voor de kinderen van de basisschool en voorschool buurten:

Herfstvakantie: maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023
Vrije middag: dinsdag 5 december 2023 vanaf 12:30 uur
Vrije middag: vrijdag 22 december 2023 vanaf 12:00 uur
Kerstvakantie: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2024
Vrije middag: vrijdag 16 februari 2024 vanaf 12:00 uur
Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Vrije middag: vrijdag 19 juli 2024 vanaf 12:00 uur
Zomervakantie 2024: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Vrije dagen voor de kinderen van de basisschool buurten:

Studiedag team: donderdag 12 oktober 2023
Studiedag team: maandag 30 oktober 2023
Studiedag schoolbestuur AWBR: dinsdag 7 november 2023
Studiedag team: dinsdag 28 november 2023
Studiedag team: maandag 8 januari 2024
Studiedag team: woensdag 27 maart 2024
Studiedag team: donderdag 11 juli 2024

Soms zijn er onvoorzien wijzigingen. Houdt daarom altijd de agenda in de Parro app in de gaten.

Meer informatie over de basisschoolvakanties kun je ook vinden op de website van Rijksoverheid. Kindcentrum de Vindplaats valt onder Regio Noord.

Sluitingsdagen kinderopvang (BSO, voorschool en kinderdagverblijf):

Studiedag Akros: vrijdag 10 november 2023
Sinterklaas: dinsdag 5 december 2023 (vanaf 16:00 uur dicht)
Kerstsluiting: maandag 25 december t/m vrijdag 29 december 2024
Overige data in 2024 volgen nog.

Verlof voor kinderen van de basisschool buurten
Verlof buiten vakanties kan alleen met toestemming van de directie. Toestemming mag alleen gegeven worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Kinderen die vooraf of aansluitend aan de zomervakantie niet aanwezig zijn, moeten door de directie worden gemeld bij Bureau Leerplicht. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van de regels. Wij vragen daarom ook van je om je hier aan te houden. Er zijn twee redenen voor geldig extra verlof:

1. Vakantieverlof
Klik hier voor het aanvraagformulier vakantieverlof buiten reguliere vakanties.
Als je kan aantonen dat je in een schoolvakantie niet twee weken aaneengesloten vakantie kan vieren samen met je kind(eren) door middel van een officieel document van jouw werkgever, dan kan je (minimaal 8 weken van tevoren) vakantieverlof aanvragen. Dit geldt soms bij specifieke beroepen en het gaat dan vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie op te nemen. Vakantieverlof wordt sowieso nooit toegekend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Als je om een andere reden verlof wilt (zoals het boeken van goedkopere tickets), dan kan je daar geen vakantieverlof voor aanvragen.

2. Gewichtige omstandigheden
Klik hier voor het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een huwelijk bijwonen van familie, wettelijke verplichtingen, verhuizingen (van eigen familie) of een levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke. In dit geval kan je schriftelijk verlof aanvragen.

Het ingevulde verlofformulier moet ingeleverd worden bij de directie.

Bekijk voor meer informatie www.amsterdam.nl en www.rijksoverheid.nl.