menu

VINDPLAATSgidsEN

U kunt hier onze Vindplaatsgidsen lezen. Klik hieronder op de naam van de gids en dan opent het PDF bestand van de desbetreffende gids.

  1. Vindplaatsgids schooljaar 2023-2024
  2. 4-jarige schoolplan 2023-2027
  3. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 

1. Vindplaatsgids
Bovenstaande Vindplaatsgids is in ons geval zowel de gids van onze kinderopvang alsook de schoolgids van de basisschool. Elke school is verplicht een schoolgids te hebben en jaarlijks aan ouders uit te reiken. In het geval van de Vindplaats is de schoolgids alleen digitaal beschikbaar en plaatsen we deze voor ouders hier op de site. In een schoolgids staat veel praktische informatie over de school en alles daaromheen. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast voor ouders: hoe ziet het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uit?

2. Schoolplan
We hebben daarnaast ook een 4-jarig schoolplan. Ten minste eenmaal per 4 jaar is elke school verplicht een compact schoolplan te schrijven. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor ons zelf. Het plan laat zien waar wij de komende vier jaar op in gaan zetten en hoe wij het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeven.

3. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Misschien heeft u als ouder zorgen. Uw kind praat bijvoorbeeld heel weinig of uw kind heeft moeite met bewegen of komt niet tot spelen. Wat kunt u dan van ons als school verwachten? Bij wie kunt u dan terecht? In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u dat soort informatie en antwoorden.