OUDERRAAD

Op de Vindplaats hebben we een actieve Ouderraad (OR). Dit zijn ouders die het team helpen bij diverse activiteiten. De OR wordt waar nodig vaak actief ondersteunt door de stamgroepouders en andere hulpouders. De ouderraad komt in principe elke zes tot acht weken bij elkaar.

Met hulp van ouders is er meer mogelijk. De OR helpt het team bij grote feesten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Tijdens het kerstdiner van de kinderen organiseert de OR bovendien speciaal voor de ouders een borrel met sap/fris en door ouders zelf meegenomen hapjes. Ook helpt de OR bij het bezoek van de schoolfotograaf. Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen in overleg met de directie.

Leden van de OR:

  • Kitte de Hek - moeder van Sam en Ted
  • Sjoke Tilstra - moeder van Kees
  • Douwe van Oosterhout (penningmeester) - vader van Kees
  • Vacature m.b.t iemand uit de voorschool/bso/kinderopvang