menu

Gebouw en faciliteiten

De Vindplaats biedt onderwijs, opvang en aanvullende zorg als één geheel in een uniek gebouw. In het gebouw zijn sfeervolle groepsruimtes (huizen), ruimtes waar gezamenlijk gewerkt en gespeeld wordt (buurten) en een groot centraal (binnen)plein. Er zijn stille ruimtes voor concentratie, maar ook ruimtes voor dans & muziek, wetenschap, techniek, beeldende vakken, theater, sport en spel. De buitenruimte rondom de Vindplaats biedt uitdaging, sport, spel en plekjes om te chillen.

Het hart van de Vindplaats is het Vindplaatsplein. Dit is de ruimte waar alle kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen elkaar ontmoeten. Hier organiseren we de gezamenlijke activiteiten, vieren we feest en komen we samen. De huizen op de begane grond, waar de onderbouw zich bevindt, hebben rechtstreeks toegang tot het speelplein, zodat ook de buitenruimte te gebruiken is al (les)ruimte. Om ruimte te bieden aan de verschillende manieren van ontwikkelen, wordt het gebouw voorzien van ontmoeting, stilte, beweging, afgesloten ruimtes en open ruimtes. Alle ruimtes zijn ook te gebruiken voor de BSO en andere naschoolse activiteiten.

Bij de Vindplaats werken kinderen gezamenlijk aan thema's en volgen kinderen workshops verzorgd door vakdocenten op allerlei gebieden. Om dit mogelijk te maken is er ook een:

 • Theaterzaal;
 • Techniekwerkplaats;
 • Textielwerkplaats;
 • Atelier;
 • Speelzaal;
 • Studio voor beeldende vorming;
 • Dans- en muziekstudio;
 • Binnen zandband met twee watertafels;
 • Gymzaal;
 • Bibliotheek:
 • Snoezelruimte;
 • Plantenkas;
 • Bijenkorf;
 • Wormenhotel.

Het gebouw is zowel tussen 07:30 uur en 18:30 uur als in de avonduren toegankelijk voor mensen uit de buurt. Op het Vindplaatsplein is een stamtafel die gebruikt kan worden door ouders/buurtgenoten. Bewoners, verenigingen en ondernemers uit de buurt zijn daarom van harte welkom in en om het gebouw voor activiteiten, cursussen, koffieochtenden, themabijeenkomsten en om te sporten.

Kindcentrum de Vindplaats
Kindcentrum de Vindplaats
Slotfeest plein Vindplaats