menu

Pedagogische visie

Op de Vindplaats werken we met verticale groepen (drie jaren) en kunnen kinderen ook in de gemeenschappelijke ruimtes met anderen kinderen aan de slag. Voor de 0-4 jarigen faciliteren we een warme pedagogische basis en een rijke speelleeromgeving. Elk kind kan veilig op ontdekkingstocht om zich op het eigen tempo en op de eigen manier te ontwikkelen. 

Bij de Vindplaats werken alle kinderen langere tijd aan één thema. Elk jaar staan vier à vijf rijke themaprojecten centraal en deze thema's komen in de kindcentrumloopbaan van de kinderen ongeveer drie keer vanuit weer een andere invalshoek aan bod. Voorbeelden van deze thema's zijn tijd en ruimte, evenwicht en kringloop en communicatie. Ieder themaproject wordt binnen de Vindplaats afgesloten met presentaties en tentoonstellingen voor de kinderen en de ouders. De kinderen werken zelfstandig en samen met andere kinderen aan deze thema's en worden begeleid door onze medewerkers. De thema's zijn verbonden aan de kerndoelen van taal, rekenen, wereldoriëntatie en burgerschap. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs, levensecht en in samenhang. Daarnaast worden er instructies gegeven op taal en rekenen en wordt er veel aandacht besteed aan lezen. Alle kinderen werken met een doorlopende leerlijn. Dit betekent dat de groepsbegeleiders per kind afspraken maken over wat ze gaan doen en wat ze daarbij nodig hebben. Elk kind heeft een eigen portfolio waarin het kind kan (laten) zien wat haar of zijn ontwikkelingsstappen zijn en aan welke doelen het werkt.

Voor kinderen die extra ondersteuning en/of uitdaging nodig hebben bieden wij alle ruimte. Tijdens en na schooltijd kunnen kinderen workshops volgen en zijn de ruimtes en faciliteiten beschikbaar zodat kinderen verder kunnen spelen, leren en werken. Kinderen voor wie bepaalde onderwerpen een uitdaging zijn, gaan gezamenlijk aan de slag of krijgen gezamenlijk instructie/begeleiding, terwijl ze voor andere onderwerpen weer met kinderen uit hun eigen groep aan de slag gaan. Diversiteit is het uitgangspunt.

Het huis (in de meeste gevallen een semi-open stamgroepruimte) is de vertrouwde basis. De groep start en eindigt samen met de groepsbegeleider de dag in het eigen huis. Tussendoor kom je zoveel samen in het huis als nodig is. Er wordt met elkaar gedeeld en gevierd en er worden afspraken gemaakt voor de dag. Daarna gaan de kinderen in de buurt (de gemeenschappelijke ruimte van drie huizen), het huis of elders in het gebouw aan het werk. In een buurt(je) zijn drie leerkrachten en een ondersteuner/pedagogisch medewerker als groepsbegeleiders aan het werk.

Daarnaast leven we gezond binnen de Vindplaats. Dat betekent veel bewegen, sporten en gezond eten en drinken. We hebben een continurooster en lunchen gezamenlijk (gezond en halal) met een samen met de kinderen verzorgde maaltijd.