menu

Een Stedelijk toelatingsbeleid

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Kom dan vooral eens kennismaken.
Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Hieronder wordt dit uitgelegd.

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (kinderen geboren tussen september 2021 en augustus 2022 ontvangen dit formulier in de eerste week van november 2024). Je meldt je kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van je eerste voorkeur.
Hieronder kan je ook een filmpje bekijken over deze werkwijze van de basisschool registratie in Amsterdam:

Voorrangsscholen

Je kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van je kind en de basisschool. Wanneer je op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van je kind invult, zie je of onze school voor je kind een voorrangsschool is.

Wat moet je doen

Als onze school de eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet je eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die je daarna kiest, enzovoort. Je kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat je dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als je kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij je voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij je per mail een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. je kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. je kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. je gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer je geen voorkeursformulier hebt ontvangen, kan je dit downloaden van de website van de schoolbesturen: www.bboamsterdam.nl
Ook kan je dit formulier in ons kindcentrum krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van je kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier uiterlijk moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van je kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020: 7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021: 6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021: 7 november 2024

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door jou opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat je kind 4 jaar wordt; jouw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie én volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.

Tot op heden hebben wij nog niet hoeven loten en alle aangemelde kinderen kunnen plaatsen. Het kan natuurlijk zijn dat we in de toekomst wel zullen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met ons of met de helpdesk van het BBO.

Aanmelden (stap 1), intakegesprek (stap 2) en wennen (stap 3)

Na de plaatsing ontvang je een brief van de school waar je kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school moet laten weten dat je van deze voor je kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat je deze aanmelding op tijd doet. Je kind heeft pas daarna definitief een plaats op onze school; de officiële inschrijving volgt zodra je kind 4 jaar is en op school begint. De Vindplaats nodigt je meestal uiterlijk zo'n vier maanden voordat je kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. En in de maand voordat je kind 4 jaar wordt kan je dan vervolgens drie wenafspraken maken met de groepsleerkracht.

Uitzondering:
Als tijdens dit intakegesprek blijkt dat je kind echt speciale zorg nodig heeft die onze school niet kan bieden, kan besloten worden je kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kun je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 - 244 6345 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.