menu

Missie, visie en kernwaarden

“Alles begint bij het vertrouwen in het kind.”

De Vindplaats is een plek waar kinderen (0 - 13 jaar) samen spelen, werken en leren en waar zij samen met het team, de ouders en de buurt een gemeenschap vormen waarbinnen iedereen welkom is. Kinderen mogen laten zien wie ze zijn en werken samen aan hun eigen ontwikkeling. Proberen en leren, een open houding naar iedereen, een stimulerende omgeving, een helder speelveld en oog voor elkaar, de buurt en de wereld staan hierbij centraal. Onderwijs en kinderopvang werken binnen de Vindplaats intensief samen in één team met één visie.

Visie
Bij de Vindplaats geloven wij dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen. Alles begint in de Vindplaats bij het vertrouwen van het kind. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich wil ontwikkelen en dat het daarom onze belangrijkste taak is dat we deze ontwikkeling stimuleren, ondersteunen en ruimte geven. Ten tweede is ieder kind uniek en ontwikkelt zich daarom op een eigen en unieke wijze. Dit betekent voor ons dat we ervoor zorgen dat we de omstandigheden creëren waarbinnen ieder kind zich in al zijn eigenheid, in relatie tot de omgeving, volledig kan ontplooien. 

Missie
Onze missie is de kinderen uit de buurt te begeleiden op hun eigen unieke ontwikkelreis naar een volwassen en verantwoordelijke rol in de samenleving. Daartoe bieden wij kinderen kansen om zich te ontwikkelen in een inclusieve, warme en uitdagende gemeenschap: een plek waar ze samen kunnen spelen, leren en groeien op een manier die bij hen past. Dit alles zodat kinderen:

 • Aangeven wat ze willen en wat ze kunnen;
 • Het beste uit zichzelf weten te halen;
 • Kritische en nieuwsgierige vragen blijven stellen;
 • Zelf met initiatieven komen;
 • Hun eigen gedrag kunnen sturen;
 • Respectvol omgaan met anderen en de wereld;

Kernwaarden
Wij proberen en leren:

 • We stimuleren jou om je eigen ideeën en plannen waar te maken;
 • Zodra je bij ons binnen bent doe je mee;
 • Door ons rijke aanbod en onze uitdagende houding leer je in iedere situatie;
 • Jouw vragen zijn het vertrekpunt;
 • Je onderzoek is belangrijker dan het resultaat;
 • Wij verwachten dat jij deze ruimte neemt.

Wij sluiten in:

 • Onze blik is ruim en onze houding open;
 • Wij zijn nieuwsgierig naar wie jij bent, waar je in gelooft en hoe jij leert;
 • We laten ons raken door nieuwe ideeën en andere meningen;
 • We gaan de dialoog aan en stellen vragen;
 • We veroordelen niet en vormen ons eigen oordeel zorgvuldig.

Wie bieden een helder speelveld:

 • Wij zijn duidelijk georganiseerd en helder in onze communicatie;
 • Je weet bij ons waar je aan toe bent;
 • Jij hebt overzicht waardoor je zelfstandig kunt bewegen in de Vindplaats. Zo word je niet gestoord in je leerproces;
 • Je krijgt bij ons de speelruimte zodat jij je verantwoordelijkheid kunt nemen.

Wij leven duurzaam:

 • We maken gezonde keuzes;
 • Wij hebben oog voor de buurt en de wereld;
 • Wij gaan zorgzaam om met onszelf, de ander, dieren en planten;
 • De Vindplaats is van ons allemaal, dus we gaan zorgvuldig om met ons gebouw, onze spullen en ons plein.