menu

OUDERRAAD

Op de Vindplaats hebben we een actieve Ouderraad (OR). Dit zijn ouders die het team helpen bij diverse activiteiten. De OR wordt waar nodig vaak actief ondersteunt door de stamgroep klassenouders en andere hulpouders. De ouderraad komt in principe elke zes tot acht weken bij elkaar.

Met hulp van ouders is er meer mogelijk. De OR helpt het team bij grote feesten zoals Sinterklaas, Kerst, het Suikerfeest en Pasen. Tijdens het kerstdiner van de kinderen organiseert de OR bovendien speciaal voor de ouders een borrel met sap/fris en door ouders zelf meegenomen hapjes. Ook helpt de OR bij het bezoek van de schoolfotograaf.

Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen in overleg met de directie. De hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor de basisschool buurten wordt weer goedgekeurd door de Vindplaatsraad. Schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage per kind € 50,-. De extra bijdrage (naast deze € 50,-) voor het schoolkamp voor de bovenbouwbuurt (stamgroepen 6/7, 7 en 8) is in schooljaar 2022-2023 € 75,- .
Gezinnen met een lager inkomen die een stadspas voor hun kind hebben kunnen de vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- betalen met de stadspas van hun kind. Deze stadspas kan gescand worden bij Floor van Bork.

Leden van de OR:

  • Kitty de Hek - moeder van Sam en Ted
  • Douwe van Oosterhout (penningmeester) - vader van Kees
  • Vacatures, ook m.b.t. iemand uit de voorschool/bso/kinderopvang