menu

Onderwijs en opvang als één geheel

“Bij ons ga je verder met het ontdekken van de wereld”

Onderwijs en opvang vormen bij ons één geheel. Hier beleeft ieder kind een persoonlijke reis om de wereld te ontdekken. Kinderen stappen in een warme en uitdagende gemeenschap waar zij samen met hun vrienden uit de buurt werken aan hun eigen ontwikkeling. Kinderen zetten de eerste stappen, rennen een paar jaar later over het centrale plein en vliegen uit richting het voortgezet onderwijs. Bij ons mogen kinderen ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Dat doen we in nauwe samenwerking met ouders en de buurt. We zien kinderen spelen, leren en groeien en we zijn er om hen te begeleiden bij hun ontwikkeling.

Tussen de 0 en 4 jaar

Kinderdagverblijf
Kinderen zijn nog maar een paar weken oud als ze voor het eerst naar de Vindplaats komen. Ze ontdekken al snel dat dit een plek is waar liefdevol voor kinderen wordt gezorgd. Onze medewerkers geven de zorg die de kinderen nodig hebben: voeding, dagritme, beweging en communicatie. Omdat ieder kind uniek is en ontwikkelt op verschillende manieren, wordt de zorg hierop aangepast. Daarom bieden wij activiteiten die bij de leeftijd van kinderen passen en goed zijn voor de ontwikkeling. Rond de vierde verjaardag maken kinderen binnen de Vindplaats de overstap naar de onderbouw.

Voorschool
Peuters willen van nature ontdekken en leren. Ze leren lopen, praten steeds meer en gaan continu op onderzoek uit. Kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud kunnen naar de voorschool van de Vindplaats. Daar doen ze mee in een educatief programma dat aansluit op de programma's bij de onderbouw. Kinderen zijn veel bezig met taal, waardoor ze steeds meer woorden kennen. Wij stimuleren en helpen de kinderen om de zelfredzaamheid te vergroten. Vol vertrouwen lopen ze straks de onderbouw in. 

Op de Vindplaats hebben we ook een voorschool plusgroep. De voorschool plusgroep is een klein VVE groepje (max. 8-10) kinderen voor peuters die extra aandacht nodig hebben. In een kleine groep is er meer aandacht voor kinderen en meer ruimte voor individuele begeleiding. Op de plusgroep besteden onze pedagogisch medewerkers extra aandacht aan taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat peuters goed voorbereid kunnen doorstromen naar de basisschool. 

Meer informatie? Bekijk dan het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf en de voorschool. .

Tussen de 4 en 13 jaar

Basisschool
Rond de vierde verjaardag stappen kinderen de wereld van de kleuters in. Hier gaan ze nog meer ontdekken van de wereld op hun eigen tempo. Samen met vrienden leren ze werken met cijfers en letters en ontwikkelen ze handvaardigheden, sociale, cognitieve en expressieve vaardigheden. Zo groet de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Beetje bij beetje, schooljaar voor schooljaar, bereiden de kinderen zich voor op de volgende stap: het voortgezet onderwijs.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Na schooltijd kunnen kinderen op de BSO uitrusten of spelen. Kinderen geven aan waar ze na een lange leerzame dag behoefte aan hebben. Daarom geven de medewerkers van de BSO hen alle ruimte om zelf beslissingen te nemen. Er is een uitdagend aanbod van activiteiten op het gebied van sport, creatief en techniek.  Meer informatie? Bekijk dan het pedagogisch beleid van de BSO. 

Naschools programma
Daarnaast bieden wij ook een naschools programma. Nadere informatie volgt.