menu

Team

Het team van de Vindplaats bestaat uit leerkrachten en pedagogisch medewerkers, (inclusie-) specialisten, vakleerkrachten, gastdocenten, werkplaatsbegeleiders en ondersteunende medewerkers.  Ook zijn er altijd stagiaires en soms ook vrijwilligers actief in het kindcentrum.

(In september volgt hier nog een foto overzichtspagina van alle teamleden. Dit is in de maak.)