menu

Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden voor verschillende onderdelen van kindcentrum de Vindplaats:

1. Kinderdagverblijf, voorschool en BSO
Wil je je kind aanmelden voor een plek op het kinderdagverblijf (dagopvang van 0-4 jaar), de voorschool (2-4 jaar) of de BSO (buitenschoolse opvang na schooltijd) bij de Vindplaats? Dan kan dat via onze samenwerkingspartner Akros Kinderopvang. Je kunt je kind online direct aanmelden bij Akros. Aanmelden voor de voorschool kan vanaf dat je kind 1 jaar oud is. Na aanmelding krijg je via Akros informatie over de aanmelding en of er een wachtlijst is of niet.

2. Basisschool (4+)
Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je op je woonadres van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor basisscholen en een brochure met uitleg over het stedelijke toelatingsbeleid. Als kindcentrum de Vindplaats de 1e voorkeursschool is, lever je het ingevulde aanmeldformulier in bij Kindcentrum de Vindplaats. Je kan meer uitleg vinden over de regels rond het aanmelden voor basisscholen in Amsterdam op de pagina van het stedelijke toelatingsbeleid.

De uiterste dag voor het inleveren van het aanmeldformulier voor de basisschool is:

  • Kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020: 7 maart 2024
  • Kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021: 6 juni 2024
  • Kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021: 7 november 2024

Zorg dat je het formulier op tijd inlevert! Aanmelden is nog geen garantie op een plek.

Heb je het aanmeldformulier niet ontvangen of ben je dit kwijt? Download hier een nieuw aanmeldformulier. 

Is je kind nog geen vier jaar en ben je te laat met aanmelden en/of ben je pas net verhuisd naar onze buurt in West?
We hebben voor kinderen die voor 1 september 2020 geboren zijn én in onze buurt (Bos & Lommer) wonen nu (situatie februari 2024) mogelijk nog wel enkele plekken beschikbaar. Neem in dat geval eerst contact met ons op voor overleg. U kunt mailen via info@vindplaats.amsterdam of bellen naar 020 - 612 22 66 en vragen naar Floor van Bork.

Bij zij-instroom van oudere kinderen die al 4 jaar of ouder zijn en vanuit een andere basisschool of vanuit het buitenland komen, gaat het aanmelden anders. We kijken dan eerst of er een plek beschikbaar is in de buurt (onderbouw, middenbouw, bovenbouw of nieuwkomers) en stamgroep die past bij de leeftijd. Ook is er in dit geval altijd eerst persoonlijk overleg met de ouders en met de interne begeleiders van de vorige basisschool om zo samen te kijken of wij kunnen bieden wat je kind nodig heeft. Pas hierna kunnen wij eventueel een plek toezeggen. In dit geval is het het handigste om ons even te bellen via 020 - 61 222 66 en te vragen naar een van onze interne begeleiders (Marike Andriessen of Angela Reijnders). Of neem contact met ons op via: info@vindplaats.amsterdam.